Gada skaitlis
thumb_61046

Preses konference par baptistu mācī...

Apraksts: Preses konference par baptistu mācītāja Jāņa Šmita un viņa ģimenes izb...

Dāvinātājs: Andrejs Tenne-Šēns

thumb_77930

Rio Novas latviešu baptistu draudze...

Apraksts: Rio Novas (Rio Nova, Santa Catarina) latviešu baptistu draudze (draudz...

Dāvinātājs: Latvieši pasaulē - muzejs un pētniecības centrs

thumb_77933

Rio Novas latviešu baptistu draudze...

Apraksts: Rio Novas latviešu baptistu draudze pie dievnama (skaidu baznīcas). Na...

Dāvinātājs: Latvieši pasaulē - muzejs un pētniecības centrs

thumb_77935

Rio Novas latviešu baptistu draudze...

Apraksts: Rio Novas latviešu baptistu draudze pie dievnama (skaidu baznīcas). Ie...

Dāvinātājs: Latvieši pasaulē - muzejs un pētniecības centrs

thumb_77937

Jānis Arums, pirmais latviešu kolon...

Apraksts: Jānis Arums, pirmais latviešu kolonists Rio Novā (Rio Novo, Santa Cata...

Dāvinātājs: Latvieši pasaulē - muzejs un pētniecības centrs

thumb_77938

Rio Novas skolas atklāšanas diena

Apraksts: Rio Novas (Brazīlija) skolēni un baptistu draudzes locekļi pie jaunuzc...

Dāvinātājs: Latvieši pasaulē - muzejs un pētniecības centrs