Gada skaitlis
thumb_64519

Stāšanās pirms kopkora koncerta Lat...

Apraksts: Stāšanās pirms Apvienoto koru dižuzveduma "No Dikļiem līdz Minsterei" ...

Dāvinātājs: Baiba Bredovska

thumb_64554

Stāšanās kopkora koncertam Pasaules...

Apraksts: Stāšanās apvienoto koru dižuzvedumam "No Dikļiem līdz Minsterei" Pasau...

Dāvinātājs: Baiba Bredovska

thumb_64714

Deju kopas "Vainadziņš" dalībnieki ...

Apraksts: Deju kopas "Vainadziņš" dalībnieki Toronto lidostā ceļā uz Dziesmu die...

Dāvinātājs: Baiba Bredovska

thumb_64715

Deju kopas "Vainadziņš" dalībnieki ...

Apraksts: Deju kopas "Vainadziņš" dalībnieki Amsterdamas vilcienu stacijā Nīderl...

Dāvinātājs: Baiba Bredovska

thumb_64717

Andris Kārkliņš ("Andres el Letton"...

Apraksts: Andris Kārkliņš ("Andres el Letton") Pasaules brīvo latviešu dziesmu d...

Dāvinātājs: Baiba Bredovska

thumb_64722

Hamiltonas deju kopa "Vainadziņš" P...

Apraksts: Hamiltonas Daugavas Vanagu deju kopa "Vainadziņš" Pasaules brīvo latvi...

Dāvinātājs: Baiba Bredovska