Gada skaitlis
thumb_66644

Jānis Mežaks uzrunā publiku Latvieš...

Apraksts: Latviešu Nacionālās apvienības Kanādā vicepriekšsēdis Jānis Mežaks atk...

Dāvinātājs: Mārtiņš Štauvers