Gada skaitlis
thumb_64516

Tautas deju uzvedums Otros Latviešu...

Apraksts: Tautas deju uzvedums 2. Latviešu Jaunatnes Dziesmu svētkos Ročesterā, ...

Dāvinātājs: Baiba Bredovska

thumb_64518

Andris Pulciņš un Pēteris Grīnbergs...

Apraksts: Hamiltonas Daugavas Vanagu deju kopas "Vainadziņš" dejotāji Andris Pul...

Dāvinātājs: Baiba Bredovska

thumb_64598

Tautas deju kopa "Vainadziņš" uzstā...

Apraksts: Hamiltonas Daugavas Vanagu deju kopa "Vainadziņš" uzstājas 2. Latviešu...

Dāvinātājs: Baiba Bredovska

thumb_64599

Tautas deju kopa "Vainadziņš" uzstā...

Apraksts: Hamiltonas Daugavas Vanagu deju kopa "Vainadziņš" uzstājas 2. Latviešu...

Dāvinātājs: Baiba Bredovska