Gada skaitlis
thumb_60816

Ansamblis "Dzintars" uzstājas Jāņu ...

Apraksts: Portlandes jauniešu ansamblis "Dzintars" uzstājās Jāņu koncertā Saulai...

Dāvinātājs: Andrejs Tenne-Šēns

thumb_60817

Ansamblis "Dzintars" uzstājas Jāņu ...

Apraksts: Portandes jauniešu ansamblis "Dzintars" uzstājas Jāņu koncertā Saulain...

Dāvinātājs: Andrejs Tenne-Šēns

thumb_60820

Ansamblis "Dzintars" Saulainē, Kanā...

Apraksts: Portlandes jauniešu ansamblis "Dzintars" Saulaines bērnu nometnē Jāņu ...

Dāvinātājs: Andrejs Tenne-Šēns

thumb_64516

Tautas deju uzvedums Otros Latviešu...

Apraksts: Tautas deju uzvedums 2. Latviešu Jaunatnes Dziesmu svētkos Ročesterā, ...

Dāvinātājs: Baiba Bredovska

thumb_64518

Andris Pulciņš un Pēteris Grīnbergs...

Apraksts: Hamiltonas Daugavas Vanagu deju kopas "Vainadziņš" dejotāji Andris Pul...

Dāvinātājs: Baiba Bredovska

thumb_64598

Tautas deju kopa "Vainadziņš" uzstā...

Apraksts: Hamiltonas Daugavas Vanagu deju kopa "Vainadziņš" uzstājas 2. Latviešu...

Dāvinātājs: Baiba Bredovska