Gada skaitlis
thumb_71683

Dziesmu svētku biedrības Kanādā val...

Apraksts: Dziesmu svētku biedrības Kanādā valdes un padomes sēde Toronto 1963.ga...

Dāvinātājs: Arvīds Purvs