Gada skaitlis
thumb_64519

Stāšanās pirms kopkora koncerta Lat...

Apraksts: Stāšanās pirms Apvienoto koru dižuzveduma "No Dikļiem līdz Minsterei" ...

Dāvinātājs: Baiba Bredovska

thumb_64554

Stāšanās kopkora koncertam Pasaules...

Apraksts: Stāšanās apvienoto koru dižuzvedumam "No Dikļiem līdz Minsterei" Pasau...

Dāvinātājs: Baiba Bredovska

thumb_64560

Ilga Breikša un Vera Šmita-Kalēja D...

Apraksts: Ilga Breikša (pa kreisi) un Vera Šmita-Kalēja pirms 4. Latviešu Dziesm...

Dāvinātājs: Baiba Bredovska

thumb_64565

Ceļš Ķelnē Trešos Eiropas latviešu ...

Apraksts: Ceļš izrotāts ar latviešu karogiem Trešo Eiropas Latviešu dziesmu svēt...

Dāvinātājs: Baiba Bredovska

thumb_64567

Latviešu operu koncerts Trešā Eirop...

Apraksts: Latviešu operu koncerta solisti Trešos Eiropas Latviešu dziesmu svētko...

Dāvinātājs: Baiba Bredovska

thumb_64582

Tautas deju uzveduma dalībnieki Dzi...

Apraksts: Tautas deju kopas kuras piedalijās tautas deju uzdevumā 3. Eiropas Lat...

Dāvinātājs: Baiba Bredovska