Gada skaitlis
thumb_61050

„Diždancis” uzstājas Jaundeju skatē...

Apraksts: Toronto Latviešu Biedrības tautas deju kopa „Diždancis” uzstājas Jaund...

Dāvinātājs: Andrejs Tenne-Šēns

thumb_61051

"Diždancis” uzved „Taču Jāņu Deja” ...

Apraksts: Toronto Latviešu Biedrības tautas deju kopa „Diždancis” uzved Z. Miezī...

Dāvinātājs: Andrejs Tenne-Šēns