Gada skaitlis
thumb_81130

Baltiešu jaunieši demonstrē pie New...

Apraksts: BATUN rīkota demonstrācija, kurā baltiešu jaunieši demonstrē pie ASV a...

thumb_81420

Baltiešu demonstrācija Ņujorkā

Apraksts: Demonstrācija Ņujorkā 1970.gada oktobrī, kad nedēļas garumā notika vai...

Dāvinātājs: BATUN arhīvs

thumb_81433

Baltiešu jaunieši demonstrē pie "Ne...

Apraksts: Baltiešu jauniešu demonstrācija ("protesta sēdējums" vai angļu valodā ...

Dāvinātājs: BATUN arhīvs

thumb_81439

Prelāts Jonas Balkunas vada baltieš...

Apraksts: Demonstrācija Ņujorkā. Vidū (ar hūti) pirmais BATUN (Baltic Appeal to ...

Dāvinātājs: BATUN arhīvs

thumb_81827

Ceļā uz demonstrāciju pie "New York...

Apraksts: Baltiešu jaunieši ceļā uz demonstrāciju pie "New York Times" redakcija...

Dāvinātājs: BATUN arhīvs

thumb_81831

BATUN demonstrācija Ņujorkā

Apraksts: BATUN (Baltic Appeal to the United Nations) demonstrācija Ņujorkā.