Gada skaitlis
thumb_65247

Diriģentu Daumantu Vītolu sveic pēc...

Apraksts: Diriģentu Daumantu Vītolu sveic pēc kora koncerta Anglijas latviešu dz...

Dāvinātājs: Andrejs Vītols

thumb_66596

Latviešu dziesmu diena Lesterā, Ang...

Apraksts: Latviešu dziesmu dienā De Montfort hallē, Lesterā, Anglijā, 1950.g. 18...

Dāvinātājs: Andrejs Vītols

thumb_66598

Dziesmu dienas diriģenti

Apraksts: Anglijas latviešu dziesmu dienas koru koncerta diriģenti, 1950.gada 18...

Dāvinātājs: Andrejs Vītols

thumb_66601

Sievietes tautas tērpos Anglijas la...

Apraksts: Sievietes tautas tērpos Anglijas latviešu dziesmu dienās Lesterā 1950....

Dāvinātājs: Andrejs Vītols

thumb_66602

Kora koncerts Latviešu dziesmu dien...

Apraksts: Kora koncerts Anglijas latviešu dziesmu dienās De Montfort hallē,, Les...

Dāvinātājs: Andrejs Vītols

thumb_66603

Vīru koris dzied Anglijas latviešu ...

Apraksts: Vīru koris dzied koncertā Anglijas latviešu dziesmu dienās De montofrt...

Dāvinātājs: Andrejs Vītols