Gada skaitlis
thumb_65305

Koru koncerts Anglijas latviešu dzi...

Apraksts: Koru koncerts Kingsway zālē Anglijas Latviešu Dziesmu Dienās Londonā, ...

Dāvinātājs: Andrejs Vītols

thumb_66591

Koncerts Anglijas latviešu dziesmu ...

Apraksts: Daumants Vītols diriģē koru koncertu Kingsway zālē Anglijas latviešu d...

Dāvinātājs: Andrejs Vītols

thumb_66592

Vīru koru priekšnesums Anglijas lat...

Apraksts: Vīru koru koncerts Kingsway zālē Anglijas latviešu dziesmu dienās Lond...

Dāvinātājs: Andrejs Vītols

thumb_66599

Anglijas latviešu dziesmu dienas Lī...

Apraksts: Anglijas latviešu dziesmu dienas Līdsā, pilsētas namā, 1949.gada 24. j...

Dāvinātājs: Andrejs Vītols

thumb_66608

Grupa latviešu uz ielas Londonā Dzi...

Apraksts: Grupa latviešu uz ielas Londonā Dziesmu dienu laikā 1949.gadā. Fotogrā...

Dāvinātājs: Andrejs Vītols